Lykilhæfni

Í Grunnskóla Húnaþings vestra er lagt mat á hæfni nemenda innan hvers sviðs sem byggist á grunnþáttum í menntun og áhersluþáttum grunnskólalaga. Slík hæfni er nefnd lykilhæfni við námsmat í grunnskóla og er gefið fyrir hana með fimm mismunandi hæfnitáknum, jafnt og þétt yfir skólaárið.

Nemendur fá mat á lykilhæfni frá mismunandi kennurum eftir árgöngum þar sem nemendur eru metnir út frá viðmiðum sem sett hafa verið fyrir nemendur í Grunnskóla Húnaþings vestra.

Lykilhæfni í Grunnskóla Húnaþings vestra er metin út frá sex mismunandi hæfniþáttum:
- Tjáning og miðlun.
- Skapandi og gagnrýnin hugsun.
- Nýting miðla og upplýsinga.
- Ábyrgð og mat á eigin námi.
- Sjálfstæði
- Samvinna

Lögð er áhersla á að meta alla sex þættina en í sumum fögum er hluti þáttanna metin og þá er það skilið eftir autt og mat á þeim þætti kemur ekki fram. Í Grunnskóla Húnaþings vestra eru viðmið fyrir lykilhæfni stigvaxandi eftir árgöngum sem hægt er að sjá með því að smella hérna. 

Eins og áður kom fram eru fimm mismunandi hæfnitákn notuð:

  • Framúrskarandi: Nemandi sýnir framúrskarandi hæfni – nemandi sýnir hæfni umfram það sem viðmið árgangs segja til um.
  • Hæfni náð: Nemandi sýnir góða hæfni – nemandi nær þeirri hæfni sem viðmið árgangs segja til um.
  • Á góðri leið: Nemandi er langt komin með að ná þeirri hæfni sem viðmið árgangs segja til um.
  • Þarfnast þjálfunar: Nemandi þarfnast þjálfunar til að ná þeirri hæfni sem viðmið árgangs segja til um.
  • Hæfni ekki náð: Nemandi nær ekki þeirri hæfni sem viðmið árgangs segja til um.

Allt mat á lykilhæfni er skráð á Mentor og á að vera fullskráð í byrjun maí hvers skólaárs.