Beiðni til nemendaverndarráðs

Skólastjóri og/eða aðstoðarskólastjóri sjá um afgreiðslu beiðna

Merkið við það sem við á
Almenn vinnuregla er að leita ráða hjá umsjónarkennara áður en mál fara fyrir nemendaverndarráð.