Skólanámskrá

Skólanámskrá Grunnskóla Húnaþings vestra

Skólanámskrá skólans er í raun margþætt. Þar er í fyrsta lagi um að ræða hinn almenna hluta námskrárinnar sem við köllum starfsáætlun.

Þá eru það kennsluáætlanir, námsmarkmið og hæfniviðmið sem foreldrar geta nálgast í gegnum vefinn mentor.is til að sjá framvindu nemenda

Hér til hægri má svo sjá skólanámskrár hvers stigs fyrir sig, læsisstefnu, stærðfræðistefnu