Stoðþjónusta

Guðrún Ósk Steinbjörnsdóttir aðstoðarskólastjóri sér um stoðþjónustu skólans ásamt sérhæfðu starfsfólki. Óski foreldrar eftir sértækri þjónustu fyrir börn sín er þeim bent á að senda beiðni um það til nemendaverndarráðs. Ef foreldrar eða nemendur óska eftir aðstoð námsráðgjafa er beiðni sent til hans beint.

Stoðþjónusta skólans:

  • Aðstoðarskólastjóri
  • Sérkennari
  • Þroskaþjálfi
  • Námsráðgjafi
  • Sálfræðingur
  • Skólahjúkrunarfræðingur
  • Stuðningsfulltrúar