Lausar stöður skólaárið 2024-2025

Við Grunnskóla Húnaþings vestra eru lausar til umsóknar tímabundnar og ótímabundnar stöður við kennslu.  

 

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Umsjónarkennsla á miðstigi

 • Umsjónarkennsla á yngsta stigi

 • Heimilisfræði

 • Textílmennt

 

Um er að ræða 80 - 100% störf og laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags grunnskólakennara.

Skólinn leggur áherslu á jákvæðan aga, byrjendalæsi og leiðsagnarnám.

 

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Leyfi til að nota starfsheitið kennari

 • Reynsla af grunnskólastarfi

 • Þekking og reynsla á byrjendalæsi og PALS

 • Þekking og reynsla á jákvæðum aga

 • Hæfni til að tjá sig á íslensku í ræðu og riti 

 • Góð almenn tölvukunnátta

 • Færni í að vinna í teymum og að fjölbreyttum verkefnum.

 • Skipulögð vinnubrögð, sjálfstæði og frumkvæði, góðir samskiptahæfileikar og þjónustulund

 

Umsækjandi má hvorki hafa hlotið refsidóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga (kynferðisbrot), nr. 19/1940 frá því að hann var sakhæfur (15 ára) né hafa hlotið refsidóm fyrir brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974, á síðastliðnum fimm árum. Við ráðningu skal veita heimild til að sækja upplýsingar úr sakaskrá.

 

Umsókn um starf skal fylgja skrá yfir menntun og starfsferil og afrit af leyfisbréfi, kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið og upplýsingar um umsagnaraðila. Fólk af öllum kynjum er hvatt til að sækja um.

 

Umsókn sendist á eydisbara@skoli.hunathing.is 

 

Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Eydís Bára Jóhannsdóttir, skólastjóri, í síma 455-2400, netfang: eydisbara@skoli.hunathing.is 

 

Umsóknarfrestur er til og með 22. apríl 2024