Rýmingaráætlun

Rýmingaráætlun fyrir Grunnskóla Húnaþings vestra

 

Við hættuástand getur reynst nauðsynlegt að rýma skólann. Grundvallaratriði er að starfsfólk og nemendur hafi æft viðbrögðin þannig að þau komi eins og af sjálfu sér þegar á þarf að halda.           Við þann hraða sem ræður ferðinni við brátt hættuástand er ekki svigrúm til miðstýrðra fyrirmæla. Hver starfsmaður verður því að vita hvað hann á að gera og nota eigin dómgreind til að meta aðstæður t.d. hvar nemendur eru hverju sinni, hvort hann eigi að fara út með nemendahópinn út um venjulega útgönguleið eða út um neyðarútganga.

 

Rýmingaræfing kennara:

Útskýra þarf tilgang æfinganna fyrir nemendum, sem er:

Aukið öryggi og kunna að bregðast rétt við og æfa fumlaus viðbrögð.

Koma í veg fyrir slys við rýmingu á húsnæði og þekkja bestu leiðirnar úr skólahúsinu.

Æfing er alvarlegt mál – ekki leikur.

Áríðandi er að útskýra vel fyrir nemendum að ef viðvörunarbjallan glymur á að rýma húsið.

Kennari stýrir útgöngu sinna nemenda, ávallt í röð og gæta bíða ef allir komast ekki fyrir í anddyri.

Starfsmenn sem fara síðastir út úr hverju rými, muni eftir að loka dyrum á eftir sér, til að draga úr reykflæði um bygginguna og hindra útbreiðslu elds eins og hægt er.

Hver kennari fer yfir hvar nemendur safnast saman til manntals og nánari fyrirmæla.

Ef engin sýnileg hætta birtist, s.s. reykur eða eldur eiga nemendur að fara í úlpur og skó.

Hver nemendahópur safnast saman á gervigrasvellinum í stafrófsröð eftir árgöngum. Yngsti bekkur nyrst og elsti syðst. Raðirnar snúa austur-vestur. Staðirnir eru valdir þannig að þeir trufli ekki nauðsynlegt athafnasvæði neyðarstarfsmanna við bygginguna.

Nemendur í 7. - 10. bekk fara inn á söfnunarsvæði að sunnanverðu. Nemendur í 1. - 6. bekk að norðanverðu.

Ef um sýnilega hættu er að ræða, eld eða reyk, skal fara styðstu leið út og á söfnunarsvæði. Styðsta leið eru næstu dyr eða gluggi. Á 2. hæð er hægt að fara út um dyr að austan eða halda kyrru fyrir ef hætta er of mikil.  Á 3. hæð er neyðarstigi við svalir að austanverðu.

 

 

Rýming ( skólaæfing / hættuástand)

Skólastjóri/aðstoðarskólastjóri eða umsjónarmaður mannvirkja aðgæta á stjórntöflu hvaðan brunaboðið kemur. Upptök eru könnuð eins hratt og mögulegt er. Húsið er rýmt samkvæmt áætlun (sjá rýmingaráætlun kennara). Þegar allir eru komnir út er nauðsynlegt að starfsmenn sjái um að ekki sé farið inn í skólann aftur fyrr en æfingu eða hættuástandi er lokið. Kennari tryggir að allir nemendur hans hafi skilað sér á samkomustað. Ef svo er ekki kemur hann boðum til skólastjóra sem verður á lóðinni. Hann tryggir að neyðarstarfsmenn fái þessar upplýsingar, svo leit hefjist snarlega í byggingunni. Allir starfsmenn verða að leggjast á eitt þannig að rýming hússins verði fumlaus og róleg án troðnings (ekki hlaupa). Hópar halda sig á sínu svæði þar til merki hefur verið gefið um að æfingu sé lokið eða hættuástandi afstaðið. Brýna þarf fyrir nemendum að fara alls ekki heim, þó þau búi nálægt skólanum.

Fari brunakerfi í gang í frímínútum eða á afgreiðslutíma mötuneytis, skulu allir fara út, greiðustu leið og á söfnunarsvæði árgangs. Nemendur sem eru á skólalóð fara einnig á sitt heimasvæði.

 

Hlutverk starfsfólks:

Kennari og stuðningsaðilar bera  ábyrgð á sínum nemendahópi.

Stjórnandi hefur yfirsýn og veitir upplýsingar til neyðarstarfsmanna þegar þeir koma að skólanum.

Stjórnandi tryggir að hringt sé í slökkvilið og hefur með sér tengslamöppu nemenda og foreldra.

Skólaliðar og umsjónarmaður skólahúss aðstoða við rýmingu, halda hurðum opnum, aðgæta snyrtingar o.fl. þ.h.

Allir noti eigin dómgreind sem grundvöll ákvarðanatöku !