Viðmiðunarreglur - flýting um bekk

Viðmiðunarreglur – Beiðnir vegna flýtingar um bekk hjá grunnskólum

Eftirfarandi ferli er haft til hliðsjónar þegar ósk um flýtingu er metin:

 

1. Miða skal við að beiðnir um flýtingu fyrir komandi skólaár að hausti, komi í síðasta lagi inn í skólalok að vori, maí-júní.

 2. Miða skal við að barn skori 110 í grv. eða yfir á þroskamati skv. greinarprófi Wechslers fyrir börn (WPPSI fyrir yngstu börnin en WISC-      IV fyrir þau eldri).

 3. Miða skal við að heildarþroskastaða barns sé metin, s.s. fjölskylduhagir, tilfinningaleg og félagsleg aðlögun, staða í systkinahópi, leik-        og skólaþroski, almennt heilsufar og líðan/hegðun.

 4. Miða skal við að óska heimildar foreldra til upplýsingaöflunar frá öðrum umönnunaraðilum, s.s. leikskóla og Heilsugæslu varðandi               heildarmat.

 5. Miða skal við að Fjölskyldusvið og grunnskóli komi með tillögu sem mælir með/eða mælir ekki með flýtingu á grundvelli ofangreindra      gagna og heildarniðurstöðu þroskamats.  Ennfremur að bæði ferlið allt og endanleg ákvörðun sé tekin í samvinnu við foreldra.

 

(Sérfræðiþjónusta Fjölskyldusviðs Húnaþings vestra, 27. september, 2013,

dr. Björg Bjarnadóttir, yfirsálfræðingur)