Skólaráðsfundur 2. maí 2017

Skólaráðsfundur 2. maí 2017

kl. 15:00 - 15:50

 

Mættir

Ellen Mörk Björnsdóttir

Júlíus Guðni Antonsson

Ellý Rut Halldórsdóttir

Eiríkur Steinarsson

 

Margrét boðaði forföll, Ólafur og Björn voru ekki viðstaddir..

 

1. Tillögur skólastjórnenda um nýtingu húsnæðis og færslu á matsal.

 

a) Vandi vegna tölvustofu og tónmenntakennslu

 • Ekki ásættanleg önnur lausn í húsnæði skólans.
 • Vandinn hefur verið kennsla yngri nemenda í frítíma unglinga.  Við breytingar á kennslustofum á unglingastigi verður gangurinn ekki setustofa nemenda á unglingastigi og þeir sóttir til kennslu eftir að hringir inn. Það ætti að trufla kennslu á ganginum mun minna.
 • Viðunandi lausn er varða hugmyndir um tölvustofu og tónmennt kallar á viðbyggingu.

 

b) Tillaga um að færa matsal í félagsheimili

Vangaveltur skólastjórnenda

 • Nauðsynlegt er að færa matsal út úr skólanum vegna stækkandi bekkja. 1. og 2. bekkur næsta haust eru það stórir að þeir komast ekki fyrir í stofum á 3. hæð.  .
 • Matsalur er hávær vegna þess að uppvöskun fer fram í sama rými og nemendur matast. Upphaflegar hugmyndir um að geyma uppvask gengu ekki upp vegna plássleysis og skorst á leirtaui. Þar að auki gerir það starfið mun erfiðara að geyma matarleifar lengi á diskunum.
 • Ef matsalur verður fluttur, t.d. í félagsheimili, geta 1. og 2. bekkur eða 5. og 6. verið á jarðhæð í eðlilegum bekkjarstofum til frambúðar. Þá færist textílstofa á 3. hæð sem einnig nýtist sem tvö sérkennslurými.
 • Bent er á að fjarlægja þarf öll tæki úr matsal vegna skipta á gólfefnum í sumar og því skynsamlegt að skoða hvort hann verði færður samhliða í stað þess að setja tæki inn aftur til að færa þau síðar.
 • Ljóst er að núverandi staðsening matsals er bráðabirgðaúrræði og heilbrigðseftirlit gerir athugasemdir við aðbúnað.
 • Rök gegn því að færa matsal í félagsheimili eru helst gönguleið yfir Hvammstangabraut. Mjög áríðandi að tryggja viðunandi öryggisluasnir þegar nemendur þvera þjóðveg í þéttbýli og kanna hvaða takmarknir eru leyfilegar á slíkum vegum, s.s. hraðatakmarkanir, þrengingar, ljós o.þ.h.
 • Við færslu á matsal gefst aukið rými fyrir setustofu í suðurenda skólans, en núverandi setuhorn mun hverfa við stækkun stofu á norðurgangi. Þá mun rými fyrir frístund eftir skóla aukast.
 • Gert er ráð fyrir að síðdegishressing í frístund verði framreidd úr heimilisfræðistofu enda um fá nemendur af yngsta stigi að ræða. Aðrir matar- og kaffitímar fara fram í matsal utan skólans.
 • Yngstu nemendur skólans verður fylgt í mat ef af hugmyndinni verður.

 

Afgreiðslur:

Skólaráð samþykkir tillögur skólastjórnenda en lítur ekki á þær sem framtíðarlausn og bendir á nauðsyn þess að fara taflarlaust í vinnu við framtíðarkipulag húsnæðis við skólann og viðbyggingu.

Skólaráð leggur til að gangbrautarljós verði sett upp á Hvammstangabraut til að tryggja umferðaröryggi.

Skólaráð leggur til að tónmennt verð jafnframt leyst tímabundið með kennslu í félagsheimili ef rými er fyrir það.

 

Skólastjóri mun kynna jákvæða afstöðu kennara og skólaráðs á fræðsluráðsfundi 3. maí. Svo verður auglýstur almennur foreldrafundur til að kalla framkosti og galla um tillögurnar og næstu skref.  Jafnframt verður foreldrum gefinn kostur á og hvattir til að senda fyrirspurnir eða athugasemdir rafrænt eigi þeir ekki heimangengt á fundinn.

 

 

Fundi slitið kl. 15:40 - athugasemdir við fundargerð berist til skólastjóra.

 

__________________________________________

Sigurður Þór Ágústsson