7. fundur skólaráðs 5. febrúar 2020

Skólaráðsfundur miðvikudaginn 5. febrúar kl. 15:00

Skólaráð skipa: Margrét Hrönn Björnsdóttir, Ellý Rut Halldórsdóttir, Júlíus Guðni Antonsson, Jóhanna Erla Jóhannsdóttir, Fanney Dögg Indriðadóttir, Eydís Ósk Indriðadóttir, Alexander Jóhannesson, Ásdís Aþena Magnúsdóttir, Rakel Gígja Ragnarsdóttir.

Dagskrá

Fanney Dögg og Alexander boðuðu forföll.

1. Ytra mat og umbótaáætlun

  • Reglur um leyfi starfsmanna

Farið yfir tæknileg úrlasnarefni sem varða læknisferðir barna sem eru eldri en 13. ára.

  • Nemendur sem vilja fara hraðar í námi

Huga þarf að hlutverk námsráðgjafa.

Huga þarf að nemendum á öllum aldri. Nauðsynlegt að forma verklag hvernig á að búa til skýrar leiðir fyrir nemendur sem vilja fara hraðar í námi. Skoða þarf hvort breyta þurfi reglum um flýtingu um bekk.

2. Skóladagatal 2020-2021

Skólaráð samþykkir fyrirliggjandi drög að skóladagatali, að kenndir verði 175 skóladagar og 5 dögum þjappað.

3. Skipulag skólastarfs veturinn 2020-2021

  • Skólaakstur, biðtími, kennslufyrirkomulag, valgreinar.
  • Huga þarf að möguleikum að skipulagt íþrótta- og tómstundastarf yngstu nemenda geti verið innan ramma skólaaksturs.
  • Námsferðir skólans eru mikils virði fyrir skólastarfið.
  • Valgreinadagar sem ná inn á helgar, tókst vel og mikil ánægja nemenda með það fyrirkomulag. Kynning var ófullnægjandi og kom inn á annatíma bænda í haust.
  • 30 mín tímar hafa kosti og galla. Hálftími getur verið stuttur og mættu vera fleiri frímínútur á milli tíma. Gæta þarf að stilla tíma saman.
  • Gott að hafa fjölbreytt val. Stundum þurfa nemendur að velja eitthvað sem þau hafa ekki áhuga á. Áhugavert að skoða nýja nálgun með þematengdu vali.

4. Viðbygging.

Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist í lok febrúar.

5. Önnur mál.

Engin önnur mál. Fundi slitið kl. 16:10