Nemendaráð

 

 

Nemendaráð Grunnskóla Húnaþings vestra

Hlutverk nemendaráðs er m.a. að vera fulltrúar nemenda gagnvart stjórn skólans og skólayfirvöldum. Nemendaráð fundar að meðaltali aðra hvora viku. Hlutverk formanns nemendaráðsins er einkum að hafa forystu í félagslífi nemenda og koma fram fyrir hönd þess. Nemendaráð vinnur m.a. að félags-, hagsmuna- og velferðarmálum nemenda. Nemendaráð fjallar um efni sem tengjast félagsstarfi nemenda, ráðið hefur umsjón með ákveðnum hefðum í skólastarfi og leitar leiða til þess að styðja við jákvæðan skólabrag og virkja aðra nemendur. Nemendaráð er skólastjórn til ráðgjafar um ýmis mál er snerta nemendahópinn sem heild. Áhersla er lögð á fagleg vinnubrögð, reglulega fundi og opin skoðanaskipti.

Í nemendaráði er lögð áhersla á að nemendur temji sér prúða framkomu og vinsamleg samskipti við aðra, jafnt innan skóla sem utan. Nemendur eru fræddir um skipulagt félagsstarf, fundi og fundarsköp, og fleira.

Nemandi sem kjörinn er í nemendaráð í 9. bekk situr í skólaráði í tvö ár.

 

Nemendaráð 2021 -2022 skipa:

5. bekkur: Aðalmaður: Róbert Sindri, Ingi Hólmar til vara. 

6. bekkur: Aðalmaður: Bríet Anja, Emilía Íris til vara.

7. bekkur: Aðalmaður: Valdís Freyja, Daníel Rafn til vara

8. bekkur: Aðalmaður: Indriði Rökkvi, Ágústa Sóley til vara.

9. bekkur: Aðalmaður: Hrafney Björk, Hafsteinn til vara.

10. bekkur: Aðalmenn: Erún Una og Viktor, Oddný Sigríður og Einar Örn til vara.

Fundargerðir 2021-2022